Jag hatar allt som bara lutar sig emot kommunism eller socialism. Allt detta ska krossas som om man trampar på en kackerlacka. De ska inte ha en chans.

Bara synen av en socialist får mig att se blått. De ska krossas en efter en!